Begrepskatalog

 
Sist endret 13.06.14 14:28
1.0.2

Feilmelding

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.2/meldinger/FeilMelding
Term
Feilmelding
Definisjon
En feilmelding fra postkasseleverandør med informasjon om en forretningsfeil knyttet til en digital post forsendelse.
Kilde
DIFI

Beskrivelse

Feilmelding sendes fra Postkasseleverandør når det oppstår en uventet feil som ikke kan håndteres av postkasseleverandør innenfor SLA krav. Feilene kategoriseres overordnet i to typer, enten som klient feil som Avsender må rette opp i eller som server feil som oppstår hos postkasseleverandør.

Håndtering av klient feil

Feil kategorisert som klientfeil vil komme dersom Avsender har sendt en digital postmelding som ikke kan behandles av Postkasseleverandør. Dette kan være feil som f.eks:

  • Adresseringen til Mottaker er feil
  • Postkasseleverandør kan ikke dekryptere dokumentpakken
  • Varslingreglene bryter med forretningsregler
  • Virkningsdato er satt for langt frem i tid

Generelt vil dette være alle feil med Digitalpostmelding og Dokumentpakken.

Feilen må utbedres og ny Digitalpostmelding må sendes.

Håndtering av server feil

Feil kategorisert som serverfeil vil oppstå dersom postkasseleverandør har interne feil som stopper behandlingen av den digitale postmeldingen.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
tidspunkt 1..1 xs:dateTime
feiltype 1..1 xs:string
feilkode 0..1 xs:string
detaljer 0..1 xs:string

Kodeverk for feiltype

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
KLIENT Feilen kommer pga. feil på input eller andre feil der Avsender må rette opp i årsaken til feilen
SERVER Feilen kommer av feil på sentral infrastruktur. Avsender må ta kontakt med Sentralforvalter for å få rettet opp i feilen.

Kodeverk for feilkode

Følgende responser kan Avsender forvente å få tilbake dersom feilen over oppstår (ikke uttømmende liste):

Feiltype? Respons
Postkasse kan ikke dekryptere dokumentpakke Feil type:KLIENT detaljer:“Kan ikke dekryptere”
Manglende eller feil signatur inni dokumentpakke Feil type:KLIENT detaljer:“Feil signatur”
Feil bruk av eller feil verdier i SBD melding Feil type:KLIENT detaljer:“Feil i manifest”
Feil bruk av eller feil verdier på felter Feil type:KLIENT detaljer:"Ugyldig verdi … "