Begrepskatalog

 
Sist endret 12.06.14 22:51
1.0.2
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.2/forretningslag/Dokumentformat/html
Term
html
Definisjon
HTML fil
Datatype
fil

Dersom en melding er levert som ren HTML vil denne vises til posttmottaker uten bruk av nettlesertillegg.

Begrensninger

Av sikkerhetsmessige hensyn, og for å sikre korrekt visning i hele dokumentets levetid, kan dokumentet ikke inneholde referanser til eksternt innhold eller javascript. Links til egne sider er unntatt og kan benyttes. Bilder som ønskes brukt i HTML-brev skal derfor legges inn i HTML encodet etter ""data url scheme"" (RFC 2397). HTML-dokumenter får ikke inneholder forms av følgende årsaker:

  • Dersom serveren, som mottar POST fra en form, ikke svarer korrekt eller ikke lengre finnes, vil dette resultere i at brukerne blir møtt med en feil som ikke kan håndteres av postkassen.
  • Det vil ikke kunne sende med troverdige opplysninger om hvem brukeren er.

Det tillates heller ikke bruk av Flash, Java, JavaScript eller andre tredjepartsløsninger som ikke inngår i HTML-standardene.

Det anbefales at HTML overholder W3C og WCAG av hensyn til tilgjengeligheten og for å sikre nettleserkompatibilitet. Det anbefales alltid at det ikke benyttes en fast bredde og at innholdet tilpasser seg browserens størrelse.

Feilhåndtering

HTML-meldinger som ikke oppfyller disse kravene blir avvist ved mottak. Dette vil resultere i en Feilmelding Avsendervirksomheten må korrigere meldingene og sende på nytt.