Begrepskatalog

 
Sist endret 13.06.14 10:08
1.0.1

Sikker Digital Post

Denne delen av begrepskatalogen inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for Sikker Digital Post.

Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler og Postkasseleverandører.

For dei som er interesserte i tekniske detaljar:

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren. Den skal dekke teknisk dokumentasjon, beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

Katalogen er bygd opp av følgende kapitler:

Oversikt Mer om sikker digital post og generelle aspekter ved løsningen
Forretningslag Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format
Dokumentpakke Oppbygging av selve dokumentpakken som skal til mottaker
Forretningsmeldinger Oppbygging av forretningsinformasjonen for behandling av dokumentpakken
Standard Business Document Informasjon relatert til ruting og håndtering av forretningsmeldingen
Transportlag Rammeverk for overføring av meldinger
Feilhåndtering Generelt om feilhåndtering
Begreper Begreper benyttet i Sikker Digital Post