Begrepskatalog

 
Sist endret 11.06.14 13:41
1.0.0-rc.3

Meldingsformat

Alle meldinger sendt gjennom Sikker digital post infrastrukturen skal ha samme grunnleggende struktur.

Utgangspunktet er at man har en forretningsmelding som skal formidles gjennom infrastrukturen. Forretningsmeldingen er enten en sikker digital post melding, eller en kvittering/statusmelding relatert til en slik melding. Forretningsmeldingen kan også bestå av en del strukturert informasjon (xml) og etter eller flere vedlegg.

Hovedstruktur

Forretningsmeldingen blir “pakket inn” i flere lag.

Standard Business Document

Standard Business Document standarden lager et skille mellom forretningmeldingen og informasjonen som trengst for å identifisere, addressere og rute meldingen, uavhengig av hvilket rammeverk som blir brukt for å utføre sendingen.