Begrepskatalog

 
Sist endret 11.06.14 12:20
1.0.0-rc.3

VarslingfeiletKvittering

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.0-rc.3/meldinger/VarslingfeiletKvittering
Term
VarslingfeiletKvittering
Definisjon
En Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
Kilde
DIFI
Kommentar
Avtalen om varsling/påminnelse er satt igjennom Digitalpostmelding. Varslingene som er bestilt vil utføres av Postkasseleverandør så lenge Innbygger ikke allerede har gjort seg kjent med posten. Innbygger gjør seg kjent med posten ved å logge seg på postkasseløsningen og se at det har kommet ny post. Dette tilfredstiller kravene til varsling/påminnelse satt igjennom eForvaltningsforskriften §8a

Dersom Postkasseleverandør opplever problemer med å utføre varslingen som avtalt, vil Postkasseleverandør sende denne Varslingfeiletkvittering.

Årsaken til at postkasseleverandør ikke klarer å sende en slik melding kan være en av følgende:

  • Kontaktinformasjonen som er oppgitt er ikke på riktig format.
  • e-post serveren, sms-gateway eller mobiloperatør er ikke tilgjengelig ved sendingstidspunktet slik at varslet ikke ble sendt vellykket
    • Her vil postkasseleverandør gjøre forsøk på resending, men dersom feilen ikke er utbedret innenfor avtalt tidsfrist vil en Varslingfeiletkvittering sendes.
  • Innbygger mottok ikke e-post varselet eller sms-meldingen og feilmelding om dette ble gitt til Postkasseleverandør.
    • Det er begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet. Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de Non-Delivery Reports som mottas og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.

Ved mottak av VarslingfeiletKvittering må avsender vurdere om og hvordan dette skal følges opp avhengig av hvor viktig posten. Posten vil være tilgjengelig i postkassen uavhengig av om varselet feilet eller ikke.

Mer informasjon om hvordan varsler bestilles kan du lese her.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
beskrivelse 0..1 beskrivelse
tidspunkt 1..1 xs:dateTime
varslingskanal 1..1 varslingskanal