Begrepskatalog

 
Sist endret 11.06.14 13:41
1.0.0-rc.3

Overordnet struktur på forretningsmeldinger

Alle meldinger sendt gjennom Sikker digital post infrastrukturen har samme grunnleggende struktur, og består av følgende (nestede) hovedelementer, innenfra og utover:

  • Dokumentpakke – dette er selve meldingen som skal sendes gjennom infrastrukturen. Denne består av et dokument med eventuelle vedlegg.
  • Forretningsmelding – (forretnings)informasjon til Postkasse om hvordan Dokumentpakken skal behandles.
  • Standard Business Document – (forretnings og ruting)informasjon til Meldingsformidler om hvordan Forretningsmeldingen skal behandles.
  • Transportinformasjon (AS4/SOAP) – Informasjon som transportlaget trenger for å formidle meldingen mellom to punkt.

Tabellen under angir normal ansvarsfordeling/eierskap på de forskjellige delene av forretningsmeldingen. Eier har ansvar for å ivareta integriteten for sin del av meldingen, samt håndtering av integritet i neste nivå i meldingen. I praksis betyr dette at eier er ansvarlig for signering av sin del.

Element Eier Identifikator Kontroll eierskap Kommentar
Dokumentpakke Avsender Manifest/Avsender Signerte bruksvilkår med Sentralforvalter Eierskapet til dokumentpakken blir bruk til å garantere integriteten til dokumentpakken over tid. Det kan tenkes at dokumentpakken blir signert av en Databehandler. I så tilfelle bør dette klart framkomme av selve dokumentet, slik at Mottaker forstår sammenhengen.
Forretningmelding Avsender DigitalPostMelding/Avsender Registrert hos Sentralforvalter Vil som regel være den samme som eier av dokumentpakken.
Standard Business Document Avsender DigitalPostMelding/Avsender Registrert hos Sentralforvalter Skal alltid være den samme som eier av Forretningsmelding
Transportinformasjon Avsender SBDH/Sender Angitt som sender i Standard Business Document, registrert hos Sentralforvalter Aktøren som er ansvarlig for kommunikasjon med Meldingsformidler. Bør være den samme som over, men kan være en Databehandler

Meldingsformidler er ansvarlig for å validere eier-integriteten i meldingen på vegne av Sentralforvalter. Meldinger som ikke har gyldig integritet blir avvist. Integriteten blir sjekket ved å sammenligne virksomhetsidentifikator i virksomhetssertifikat med identifikator i meldingen på signaturen relatert til den delen av meldingen.

Standarder benyttet i strukturen

For mer informasjon se relevante deler av dokumentasjonen.

Illustrasjon

En komplett melding slik som den blir overført mellom to punkter i infrastrukturen kan illustreres på følgende måte:

Figuren viser en overordnet beskrivelse av meldingen i Sikker digital post