Begrepskatalog

 
Sist endret 11.06.14 11:03
1.0.0-rc.3

Prosess for henting av kvitteringer og forretningsfeil

For å indikere statusendring på en melding etter at denne er blitt levert så skal Postkassen benytte meldinger av typen Kvitteringer. Disse blir gjort tilgjengelig for Avsender via Meldingsformidler. Figuren viser flyten av denne type meldinger. Forretningsrelaterte feilsituasjoner1 benytter same flyt.

(Meldinger prefikset eb: i diagrammet tilhører transportlaget, men er tatt med for å vise sammenhengen)

Prosess for henting av kvitteringer

Prosess Fra Til Beskrivelse
Kvittering/Feil Postkasse Meldingsformidler Kvitteringene som sendes er: Leveringskvittering, Åpningskvittering , VarslingfeiletKvittering i tillegg til eventuelle FeilMeldinger
Hent Kvittering/Feil Avsender Meldingsformidler Kvittering/Feil ligger tilgjengelig på en kø hos Meldingsformidler. Avsender sender en forespørsel om å hente en kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. Det er en egen kø for prioriterte meldinger.

1 Dette er feilsituasjoner som vil kreve manuell oppfølging fra Avsender og av en art som ikke lar seg løse automatisk. Typisk eksempel kan være at Mottaker har skiftet postboks, og at meldingen er feilsendt.