Begrepskatalog

 
Sist endret 09.06.14 21:34
1.0.0-rc.3
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.0-rc.3/forretningslag/Dokumentpakke/Manifest
Term
Manifest
Definisjon
inneholder metadata relatert til hver fil i en forsendelse.
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
Manifest er en xml-fil som inneholder relevant informasjon om dokumentene i dokumentpakken. Manifest xml-filen skal langtidsoppbevares sammen med dokumentene for å bevare integriteten på hele dokumentpakken over lang tid.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Mottaker 1..1 sdp:Mottaker
Avsender 1..1 sdp:Avsender
hoveddokument 1..1 sdp:Dokument
vedlegg 0..99 sdp:Dokument

Eksempel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest 
  xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 sdp-manifest.xsd ">

 
 <mottaker>
  <person>
   ....
  </person>
 </mottaker>
 
 <avsender>
  <identifier authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</identifier>
  <avsenderId>0123456789</avsenderId>
  <fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
 </avsender>
 
 <hoveddokument href="vedtak_2398324.pdf" mime="application/pdf">
  <tittel>Vedtak</tittel>
 </hoveddokument>
 
 <vedlegg href="info.html" mime="text/html">
  <tittel>informasjon</tittel>
 </vedlegg>

 <vedlegg href="journal.txt" mime="text/plain">
  <tittel>journal</tittel>
 </vedlegg>
 
</manifest>