Begrepskatalog

 
Sist endret 11.06.14 12:45
1.0.0-rc.3

Introduksjon

Dokumentpakke inngår kun i DigitalPostMeldinger.

Associated Signature Container er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten. Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Les mer om hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet.

Sikker Digital Post har definert et eget begrep Manifest som inneholder metadata relatert til hver fil.

Innhold

Fil Kardinalitet Beskrivelse
hoveddokument 1..1 fil
Manifest.xml 1..1 Manifest
vedlegg 0..99 fil
META-INF/signatures.xml 1..1 XAdES signaturer av filene

Eksempel

Refererte standarder