Begrepskatalog

 
Sist endret 11.06.14 13:41
1.0.0-rc.3

Teknisk beskrivelse

Det overordnede prinsippet for sending av en melding, er fail-fast – det vil si at feil skal detekteres så tidlig som mulig – da dette gir bedre og raskere feedback til avsender. Dette innebærer at Meldingsformidler kan avvise meldinger som ikke overholder XSD skjema, eller har ugyldige verdier for felter den trenger for videreformidling (eksempelvis Receiver/Sender i StandardBusinessDocumentHeader). Alle aktører skal der det er mulig benytte EBMS signalling for å indikere feilen.

Postkassene skal gi en EBMS-feil og/eller SOAP Fault dersom det er transport (SOAP/EBMS) eller routing problematikk (SBDH). Ellers sendes feil som egne forretningmeldinger av typen FeilMelding. Dette sikrer at feilene i flyter tilbake til avsender i de tilfeller avsender har gjort feil.

Feiltype? Hva gjør Avsender? Hva gjør Meldingsformidler(MF)? Hva gjør Postkasseleverandør(PK)? Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault?
Ugyldig XML Manuell håndtering HTTP 400 HTTP 400 Manuell håndtering
WS-security Manuell håndtering SOAP-fault (EBMS-signal) SOAP-fault (EBMS-signal) Manuell håndtering
EBMS-feil Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal SOAP-fault + EBMS-signal Manuell håndtering
Skjemavalidering Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal SOAP-fault + EBMS-signal Manuell håndtering
Feil i SBD-signatur Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal SOAP-fault + EBMS-signal Manuell håndtering
Feil i SBDH Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal SOAP-fault + EBMS-signal Manuell håndtering
Feil i SBD Manuell håndtering SOAP-fault + EBMS-signal Feil N/A
Feil i ASIC (signering/kryptering) Manuell håndtering N/A Feil N/A
Intern feil i system Prøver på ny senere SOAP-fault + EBMS-signal (Other) SOAP-fault + EBMS-signal (Other) Prøver på ny senere

Feilmeldinger / kvitteringer

Følgende responser kan Avsender forvente å få tilbake dersom feilen over oppstår.

Feiltype? Respons
Kan ikke validere signaturene (manglende eller feil i signatur) EBMS error: SignatureValidation
Bruk av sertifikat fra uventet utsteder EBMS error: SignatureValidation
Feil signeringsalgoritmer EBMS error: PolicyNonCompliance
Ukjent organisasjonsnummer EMBS error: FailedAuthentication
Feil bruk av eller feil verdier på felter i EBMS EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized
Feil bruk av eller feil verdier på felter i SBDH EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized
Feil eller manglende signatur på SBD EBMS error: SignatureValidation
Postkasse kan ikke dekryptere dokumentpakke Feil type:KLIENT detaljer:“Kan ikke dekryptere”
Manglende eller feil signatur inni dokumentpakke Feil type:KLIENT detaljer:“Feil signatur”
Feil bruk av eller feil verdier i SBD melding Feil type:KLIENT detaljer:“Feil i manifest”
Feil bruk av eller feil verdier på felter Feil type:KLIENT detaljer:"Ugyldig verdi … "
Sending av ukjente payloads som SOAP body EBMS error: FeatureNotSupported
Intern feil EBMS error: Other