Begrepskatalog

 
Sist endret 11.06.14 12:20
1.0.0-rc.3

Feilhåndtering

Feil i Sikker digital post deles i Forretningsfeil og Transportfeil. Transportfeil er feil som oppstår i meldingsutvekslingen og håndteres på ebMS laget. Forretningsfeil er feil som ikke er relatert til transport og utveksling av meldinger, men feil i meldingsinnhold og format på indre melding. Dette håndteres gjennom egne Feilmeldinger.

Dokumentasjonen av feilhåndtering er delt opp i følgende kapitler:

Forretningsfeil Hva er en forretningsfeil og hvordan skal den håndteres?
Transportfeil Hvilke tekniske feil kan oppstå og hvordan skal disse håndteres?
Beskrivelse av feiltyper og feilmeldinger I hvilken del av meldingen skjer feilen? og hvem gjør hva?
Prosess for feilhåndtering Hvordan skal Avsendere melde feil?