Sist endret 05.06.14 15:34

Avsender

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.0-rc.3/begrep/Avsender
Term
Avsender
Definisjon
Juridisk organisasjon/entitet som er Behandlingsansvarlig for innholdet i den digitale posten,
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
Avsender er den som er ansvarlig for innholdet i forsendelsen. Kan være forskjellige frå Databehandler og teknisk avsender (for eksempel kan SvarUT være teknisk avsender på vegne av en kommune)

Egenskaper

Identifikator Kardinalitet Datatype
identifier 1..1 xs:string
avsenderidentifikator 0..1 xs:string
fakturaReferanse 0..1 xs:string [maks 40]

Xml eksempel

	<avsender>
		<identifier authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</identifier>
		<avsenderidentifikator>12345</avsenderidentifikator>
		<fakturaReferanse>123</fakturaReferanse>		
	</avsender>

Referert til på følgende sider