Begrepskatalog

 
Sist endret 09.05.14 22:48
1.0.0-rc.2

Meldingsstruktur

En Digitalpost forsendelse består av et hoveddokument med vedlegg. Disse dokumentene er beskyttet med kryptering og signering ende til ende for å sikre konfidensialitet og integritet hele veien fra Avsender til Mottaker. Hoveddokumentet med vedlegg er pakket inn som Dokumentpakke

Sammen med Dokumentpakken består Digitalpost forsendelse av en beskrivelse av forsendelsen. Dette er behandlingsregler som Postkasseleverandør skal bruke for å presentere og behandle den digitale postforsendelsen til Mottaker. Dette er StandardBusinessDocument, som er signert/integritetsbeskyttet fra Avsender til Postkasseleverandør.

ebMS 3.0 er brukt som meldingsutvekslingsrammeverk fra Avsender til Meldingsformidler. Så eb:Messaging og Webservice security er signert/integritetsbeskyttet punkt til punkt.