Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 20:23
1.0.0-rc.2
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.0-rc.2/StandardBusinessDocument
Term
StandardBusinessDocument
Definisjon
Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon. Forkortelse: SBD
Kilde
GS1

Standard Business Document (SBD)

SBD er en GS1 standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst. Standardkonvolutten inneholder informasjon for adressering og ruting av forretningsmeldingen. SBD er obligatorisk i neste versjon av PEPPOL infrastrukturen for fakturaformidling.

I sikker digital post blir SBD brukt til å sende informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen og som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken.

Klassediagram

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
StandardBusinessDocumentHeader 1..1 sh:StandardBusinessDocument Informasjon for å formidle postforsendelsen
Melding 0..1 Melding Forretningsmelding identifisert i DocumentIdentification

XML eksempel


	  <StandardBusinessDocument xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader">
		  <StandardBusinessDocumentHeader>
			  <HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
			  <Sender>
				  <!-- orgnr avsender -->
				  <Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
			  </Sender>
			  <Receiver>
				  <!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
				  <Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:345678901</Identifier>
			  </Receiver>
			  <DocumentIdentification>
				  <Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>
				  <TypeVersion>1.0</TypeVersion>
				  <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
					<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
				  <Type>Sikkerpost</Type>
				  <CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
			  </DocumentIdentification>
		  </StandardBusinessDocumentHeader>
		  <sdp:melding xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10">
			    <!-- .... -->
			 </sdp:melding>
	  </StandardBusinessDocument>