Begrepskatalog

 
Sist endret 09.05.14 22:26
1.0.0-rc.2

Meldingsutveksling i Sikker Digital Post

Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH). MSH’en er virksomhetens tilgangpunkt inn til ebMS 3.0 rammeverket som er ansvarlig for videre transport. Avsender sin MSH skal støtte The AS4 Light Client Conformance Profile

Det er flere forskjellige scenarier for hvordan MSH blir tatt i bruk av (eller integrert inn i) avsender sine løsninger. Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning, benytte seg av en standard “hyllevare” løsning med lokal integrasjon eller benytte seg av tredjepart som MSH.

Les mer om meldingsidentifikatorer

AS4 Light Client profilen

ebMS benytter konseptet P-Mode (Processing Mode) til å beskrive en samling parameterer som definerer hvordan en melding er utvekslet mellom to Message Serivce Handlers (MSH). P-Mode paramtererne er delt inn i flere undergrupper for generelle, protokoll, forretningsinfo, feilhåndtering, pålitlighet og sikkerhet.

AS4 Light client profilen definerer hvilke av disse som en implementasjon skal støtte.

Grensesnitt mellom avsender og MF

Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parametere:

Sentralt i utvekslingsmønsteret er Message Partition Channel som blir brukt til å angi informasjon om hvilken kø man formidler/sjekker informasjon i. Ved KvitteringsForespoersel så er det forventet at man respekterer følgende intervaller mellom hver forespørsel når forrige forespørsel returnerte at det er ikke er meldinger å hente:

normal
Vent minst 10 minutter før neste forespørsel
prioritert
Vent minst 1 minutter før neste forespørsel

Duplikate meldinger/resending av mendlinger

Automatisk resending av en melding som ikke er kommet fram er en valgfri opsjon i AS4. Dersom en avsendervirksomhet benytter seg av denne type funksjonalitet, så skal denne gjøres i henhold til AS4 profilen.

Merk at det er et klart skille mellom å resende en melding automatisk i AS4/MSH og resending fra fagsystemet/avsender. Dersom fagsystemet resender en melding så er dette en ny melding for meldingsutvekslingsrammeverket og skal ikke ha samme MessageId som forrige melding.

Duplikatsjekk skjer i henhold til AS4 standarden ved at MessageId skal være unik. Det blir ikke gjort semantisk/innholdssjekk for å finne duplikater.

Eksempler

Det er utarbeidet noen eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over. Eksemplene finnes her.

Refererte standarder