Begrepskatalog

 
Sist endret 09.05.14 22:48
1.0.0-rc.2

Feiltyper

Feil som oppstår i meldingsutvekslingen er transportfeil og ikke forretningsfeil. Forretningsfeil sendes som egne StandardBusinessDocument og er ikke beskrivet videre her.

Feil ved meldingsutveksling

Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en Soap-fault. Denne vil både inneholde en ebMS 3.0 SignalMessage som inneholder informasjon om feilen og en feilkode i Soap bodyen.

Feilmeldinger blir returnert som standard SOAP-fault uten noen WS-security-header, og er dermed verken kryptert eller signert slik som andre meldinger er. Dette er fordi feilmeldingene ikke inneholder informasjon som må integritets- eller konfidensialitetsbeskyttes, samt fordi noen feilsituasjoner gjør det umulig å kryptere og/eller signere feilmeldingen.

ebMS 3.0 feilhåndtering

referanse: 8 OASIS, AS4 Profil of ebMS 3.0 Version 1.0 Kapitel 6. Error Handling beskriver i detalj feilhåndteringen.

eb:Error/@severity

 • ebMS Error meldinger med Severity=“warning” oversendes alltid som SOAP meldinger.
 • ebMS Error meldinger med Severity=“failure” oversendes alltid som SOAP Fault meldinger.

SOAP-Body fault

SOAP feilen vil være enten typen Client eller Server.

Client feil

Client vil typisk være en request som ikke validerer. For disse tilfellene må Avsender løse problemet det forsøkes å sende meldingen på nytt.

Server feil

Server vil være en systemfeil, som vil ha en Leverandørspesifikk-generert feilkode og en feilmelding i faultString-elementet, For disse tilfellene kan Avsender prøve å sende meldingen på nytt, da feilen kan være forbigående.

Eksempel

 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header>
			<eb:Messaging S12:mustUnderstand="true">
			<eb:SignalMessage>
				<eb:MessageInfo>
					<eb:Timestamp>2014-02-10T15:21:42.821Z</eb:Timestamp>
					<eb:MessageId>UUID-6@sender.example.com</eb:MessageId>
					<eb:RefToMessageId>UUID-4@receiver.example.com</eb:RefToMessageId>
				</eb:MessageInfo>
				<eb:Error errorCode="EBMS:0101" severity="failure">
					<eb:Description lang="en">FailedAuthentication</eb:Description>
					<eb:ErrorDetail>The signature in the Security header intended for the "ebms" SOAP actor, could not be validated by the Security module. </eb:ErrorDetail>
					 <refToMessageId.....
				</eb:Error>
			</eb:SignalMessage>
		</eb:Messaging>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
   <SOAP-ENV:Fault>
     <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
     <faultstring xml:lang="en">Some error message</faultstring>
   </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>