Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 19:37
1.0.0-rc.2

Innledning

Sikker digital posttjeneste kan i utgangspunktet frakte en hver filtype fra avsender til mottaker. Det er derimot begrenset hva postkasseløsningene håndterer. I postkassene er det støtte for PDF og HTML filer og andre formater vil kun være tilgjengelig i postkassene for nedlasting til eget utstyr. Eksekverbare filer kan ikke sendes i Sikker digital posttjeneste.

Det utføres ingen endringer i innholdet i mottatte dokumenter. Linker, bilder eller referanser til annet innhold fjernes ikke og dokumentet blir vist i et eget vindu/frame.

Visning av PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.

Spesielle regler knyttet til de enkelte dokument formatene: