Begrepskatalog

 
Sist endret 09.05.14 22:48
1.0.0-rc.2

Innledning

På denne delen av begrep.difi.no publiseres grensesnittspesifikasjonen for Sikker Digital Posttjeneste. Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler og Postkasselverandører.

Omfang

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren. Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

I tillegg skal det gis ett overblikk over aktører, roller og meldingsflyt mellom aktørene.

Meldingsutveksling

Meldingsspesifikasjoner

En Digital postforsendelse har følgende meldingsstruktur som består av følgende meldingselementer:

Identifikator Beskrivelse scope
Webservice Security Header Sikring av integritet i meldingen punkt til punkt
ebMS 3.0/AS4 Header Meldingsutvekslingsattributtene nødvendig for sending av Digitalpost og henting av kvitteringer punkt til punkt
StandardBusinessDocument Integritetssikret Forretningsmeldingen med informasjon til Postkasseleverandør ende til ende
Dokumentpakke En Integritet og konfidensialitetssikret pakke med filer (beskrivelse av tillatte dokumentformater ) til Mottaker ende til ende

Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i XSD Eksempel XML meldinger

Sikkerhet

Teknisk miljø

  • Detaljer om teknisk miljø for tjenesten mottas ved å kontakte idporten@difi.no

Annet