Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 21:06
1.0.0-rc.1
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.0-rc.1/WebserviceSecurity
Term
WebserviceSecurity
Definisjon
Informasjonsbærer i SOAP-meldinger for å gi melding integritet og konfidensialit
Datatype
Soap header
Kjelde
OASIS
Kommentar
Informasjonsbærer brukt for å sikre integritet i meldingen fra punkt til punkt.

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
Timestamp 1..1 wsu:Timestamp
Signature 1..1 ds:Signature

For Soap signering skal: