Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 19:37
1.0.0-rc.1
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.0-rc.1/StandardBusinessDocument/Melding/Avsender
Term
Avsender
Definisjon
Juridisk organisasjon/entitet som er Behandlingsansvarlig for innholdet i den digitale posten,
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
Avsender er den som er ansvarlig for innholdet i forsendelsen. Kan være forskjellige frå Databehandler og teknisk avsender (for eksempel kan SvarUT være teknisk avsender på vegne av en kommune)

Egenskaper

Identifikator Kardinalitet Datatype
identifier 1..1 xs:string
avsenderidentifikator 0..1 xs:string
OrderReference 0..1 cac:OrderReference

Xml eksempel

	<avsender>
		<identifier authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</identifier>
		<avsenderidentifikator>12345</avsenderidentifikator>
		<cac:OrderReference> 
			<cbc:ID>123</cbc:ID> 
		</cac:OrderReference>		
	</avsender>