Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 19:37
1.0.0-rc.1
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.0-rc.1/StandardBusinessDocument/Melding/index
Term
Melding
Definisjon
En abstrakt forretningsmelding brukt i forsendelsen av digital post som alle konkrete forretningsmeldingen arver fra.
Kilde
DIFI
Kommentar
Forretningsmeldingen er en del av Standard Business Document. Informasjon om meldingsidentifikator, sender og reciever er dermed ikke en del av meldingen, da dette ligger i Standard Business Document Header.

Attributer

Meldingen består av et attributt som er felles for alle meldingstyper. Resten av attributtene er definert i de enkelte meldingstypene, se under.

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur

Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

Meldingstypene

Meldingstypen er definert i DocumentIdentification og er en av følgende:

Type Beskrivelse
DigitalPost Forsendelse av digital post
PrioritertDigitalPost Forsendelse av digital post
Levering Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort
Åpning Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet
Varslingfeilet Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt
Feil Generel feilkvittering

Signature

Det er satt følgende krav til signaturen: