Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 21:36
1.0.0-rc.1

Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH). MSH’en er virksomhetens tilgangpunkt inn til ebMS 3.0 rammeverket som er ansvarlig for videre transport. Avsender sin MSH skal støtte The AS4 Light Client Conformance Profile

Det er flere forskjellige scenarier for hvordan MSH blir tatt i bruk av (eller integrert inn i) avsender sine løsninger. Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning, benytte seg av en standard “hyllevare” løsning med lokal integrasjon eller benytte seg av tredjepart som MSH.

Les mer om meldingsidentifikatorer

AS4 Light Client profilen

ebMS benytter konseptet P-Mode (Processing Mode) til å beskrive en samling parameterer som definerer hvordan en melding er utvekslet mellom to Message Serivce Handlers (MSH). P-Mode paramtererne er delt inn i flere undergrupper for generelle, protokoll, forretningsinfo, feilhåndtering, pålitlighet og sikkerhet.

AS4 Light client profilen definerer hvilke av disse som en implementasjon skal støtte.

Grensesnitt mellom avsender og MF

Grensesnittet mellom avsender og meldingsformidler har to sett med P-Mode parametere:

Eksempler

Det er utarbeidet noen eksempler på SOAP meldinger knyttet til flyt diagrammet over. Eksemplene finnes her: eksempler/soap.

Refererte standarder