Begrepskatalog

 
Sist endret 04.04.14 09:19
1.0.0-rc.1

Ekspedere post er prosessen som må gjennomføres hos avsender for å sende post til Meldingsformidler.

Dette er beskrever i Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Posttjeneste v 1.0 datert 16.08.2013 på følgende måte:

Detaljering av forretningsprosessen Ekspedere post

Ekspedere post består av følgende steg:

 1. Motta informasjonen som skal distribueres til mottaker som post. Denne informasjonen produseres i f.eks. fag-, sak- eller arkivsystem
 2. Adressere post identifiserer mottaker og henter mottakers kontaktinformasjon ved bruk av Oppslagstjenesten. Kontaktinformasjon legges til forsendelsen og består av mottakers:
  • reservasjonsstatus
  • postkasseadresse
  • varslingsadresse
  • sertifikatinformasjon (enten postkasseleverandørens eller postmottakerens sertifikat)
  • postadresse (når mottaker har reservert seg eller ikke har en digital postkasse)
 3. Klargjøre post resulterer i en klargjort digital post til mottaker. Prosessen:
  • tilpasser postforsendelsen til Sikker digital posttjenestens standardformater angitt av Valideringstjenesten
  • sikrer postforsendelsen mot uautorisert innsyn ved å kryptere posten med sertifikatinformasjon fra Oppslagstjenesten. Reglene for konfidensialitetssikring av postforsendelsen er beskrevet i Sikkerhetstjenestene
  • signerer postforsendelsen med Avsenders private nøkkel. Dette er også beskrevet i Sikkerhetstjenestene
 4. Sende post sender posten videre til Formidlertjenesten
 5. Prosessen Ekspedere post avsluttes ved at utgående post loggføres i Ekspederingstjenestens transaksjonslogg. Posttjenestens krav til denne loggen er beskrevet i Sporingstjenesten