Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 19:45
1.0.0-rc.1

Aktører og roller

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:

Aktør URN Beskrivelse
Behandlingsansvarlig urn:sdp:behandlingsansvarlig offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger. BØR signere Standard Business Document og Dokumentpakke
Ansvarlig enhet urn:sdp:ansvarlig Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger. Ansvarlig enhet brukes hvis de enkelte enheter har samme organisasjonsnummer som Behandlingsansvarlig eller når den ansvarlige enhet ikke har en selvstendig avtale med Sentralforvalter om bruk av Sikker Digital Post. Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlige med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender digital post.
Databehandler urn:sdp:databehandler Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser. KAN signere Standard Business Document og Dokumentpakke
Teknisk Avsender urn:sdp:tekniskavsender Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler.
Meldingsformidlerleverandør urn:sdp:meldingsformidler Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser
Postkasseleverandør urn:sdp:postkasseleverandør Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post.
Mottaker urn:sdp:mottaker Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger

Ansvarlig enhet og Teknisk Avsender er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

- Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlig virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten. Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.

- Teknisk Avsender brukes i de tilfeller der Databehandler har en ekstern ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH – meldingshåndterer) leverandør.