Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 19:37
1.0.0-rc.1

Aktørene identifiseres både i forskjellige deler av postforsendelsen og med forskjellige identifikatorer. Her er en oversikt over identifikatorene som er bruk i Digital Postforsendelse og hvilken aktør de peker på i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger. Ved kvitteringer/meldinger fra Postkasseleverandør eller meldingsformidlerleverandør tilbake til Offentlig virksomhet er identifikatorene for Sender og Receiver snudd.

Term Kardinalitet Aktør Datatype
StandardBusinessDocument.Melding.Mottaker.personidentifikator 1..1 Mottaker personidentifikator
StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier 1..1 Behandlingsansvarlig organisasjonsnummer
StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator 0..1 Ansvarlig enhet xsd:String
StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier 1..1 Databehandler organisasjonsnummer
StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier 1..1 Postkasseleverandør organisasjonsnummer
ebMessaging.PartyInfo.From.PartyId 1..1 Databehandler eller Teknisk Avsender organisasjonsnummer
Virksomhetssertifikat 1..1 Databehandler X509 med et organisasjonsnummer

Aktørene og identifikatorene kan illustreres på følgende måte: (Illustrasjonen viser Identifikatoren brukt i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger.