Begrepskatalog

 
Sist endret 06.04.14 20:51
1.0.0-rc.1

Innledning

På denne delen av begrep.difi.no publiseres grensesnittspesifikasjonen for Sikker Digital Posttjeneste. Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler og Postkasselverandører.

Omfang

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.

Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

I tillegg skal det gis ett overblikk over aktører, roller og meldingsflyt mellom aktørene.

Meldingsutveksling

Meldingsspesifikasjoner

Digital postforsendelse består av følgende meldingselementer:

  1. Webservice Security Header
  2. ebMS 3.0/AS4 Header
  3. StandardBusinessDocument
  4. og eventuelt en Dokumentpakke
  5. med filer (beskrivelse av tillatte dokumentformater )

Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i XSD Eksempel XML meldinger

Sikkerhet

Teknisk miljø

  • (Dokumentasjon leveres innen 01.05.2014)

Annet