Begrepskatalog

 
Sist endret 27.03.14 20:10
0.8.0
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/0.8.0/Person
Term
Person
Definisjon
Person i Sikker digital Post
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
Person er en Mottaker som Digital Post skal sendes til.

Attributer

Term Kardinalitet
personidentifikator 1..1
postkasseadresse 1..1
mobiltelefonnummer 0..1
epostadresse 0..1

Xml eksempel

<sdp:Person>
	<sdp:personidentifikator>01012295312</sdp:personidentifikator>
    <sdp:mobiltelefonnummer>12121212</sdp:mobiltelefonnummer>
	<sdp:epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</sdp:epostadresse>
	<sdp:postkasseadresse>1</sdp:postkasseadresse>
</sdp:Person>