Begrepskatalog

 
Sist endret 29.03.14 00:26
0.8.0

En postforsendelse identifiseres både i forhold til forsendelsen ende-til-ende og punkt-til-punkt.

Unik Identifikator for forsendelsen.

Denne identifikatoren opprettes av Databehandler og skal unikt identifiserer forsendelsen.

Term Kardinalitet Datatype
StandardBusinessDocument.DocumentIdentification.InstanceIdentifier 1..1 xs:string

Identifikatorer brukt i forsendelsen punkt til punkt.

Disse identifikatorene benyttes for å spore en melding og tilhørende meldinger i en samtale.

Term Kardinalitet Datatype Beskrivelse
eb:Messaging.MessageInfo.MessageId 1..1 tns:non-empty-string GUID som unikt identifiserer meldingen
eb:Messaging.MessageInfo.RefToMessageId 0..1 tns:non-empty-string GUID som unikt identifiserer meldingen dette er et svar på
eb:Messaging.CollaborationInfo.ConversationId 0..1 tns:non-empty-string GUID som unikt identifiserer første melding i samtalen, kan brukes på tvers av Aktører