Begrepskatalog

 
Sist endret 29.03.14 00:26
0.8.0
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/0.8.0/DocumentIdentification
Term
DocumentIdentification
Definisjon
inneholder identifikasjon om dokumentet
Kilde
GS1

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype Verdi
Standard 1..1 xs:string “urn:no:difi.sdp:1.0”
TypeVersion 1..1 xs:string “1.0”
InstanceIdentifier 1..1 xs:string Unik identifikator for forsendelsen. Opprettet av Databehandler. Anbefalt format: GUID
Type 1..1 xs:string Forretningsmeldingstype, se kodeverk
MultipleType 0..0 xs:boolean brukes ikke
CreationDateAndTime 1..1 xs:dateTime Tidspunkt for oppretting av Standard Business Document

Kodeverk: Type

Følgende Forretningsmeldinger er definert:

Type Beskrivelse
DigitalPost DigitalPost
PrioritertDigitalPost PrioritertDigitalPost
Åpning Åpning
Varsling Varsling
Feil Feil

Type styrer hvilken Melding som ligger i Standard Business Document og hvilke forretningskvitteringer som eventuelt vil returneres.

xml eksempel


	<DocumentIdentification>
		<Standard>urn:no:difi.sdp:1.0</Standard>
		<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
		<InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier> <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDB -->
		<Type>Sikkerpost</Type>
		<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
	</DocumentIdentification>

XSD


<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
   xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
   elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

 <xs:complexType name="DocumentIdentification">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Standard" type="xs:string"/>
   <xs:element name="TypeVersion" type="xs:string"/>
   <xs:element name="InstanceIdentifier" type="xs:string"/>
   <xs:element name="Type" type="xs:string"/>
   <xs:element name="MultipleType" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="CreationDateAndTime" type="xs:dateTime"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:schema>