Begrepskatalog

 
Sist endret 29.03.14 00:26
0.8.0

Aktører

Aktørene kan visualiseres slik:

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:

Aktør Beskrivelse
Dataansvarlig offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten ovenfor Innbygger.
Ansvarlig enhet Er en mulig aktør som er en underenhet hos Dataansvarlig som skal stå som Avsender for posten ovenfor Innbygger.
Databehandler Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser
Teknisk Avsender Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på veiene av en databehandler.
Meldingsformidlerleverandør Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser
Postkasseleverandør ansvarlig for lagring av post på vegne av innbygger, samt varsling når det kommer nye poster til innbygger.
Mottaker Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger

Ansvarlig enhet og Teknisk Avsender er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

- Ansvarlig enhet brukes av Dataansvarlig virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten. Eksempel: Dataansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.

- Teknisk Avsender brukes i de tilfeller der Databehandler har en ekstern ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH – meldingshåndterer) leverandør.

Aktøridentifikatorer

Aktørene identifiseres både i forskjellige deler av postforsendelsen og med forskjellige identifikatorer. Her er en oversikt over identifikatorene som er bruk i Digital Postforsendelse og hvilken aktør de peker på i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger. Ved kvitteringer/meldinger fra Postkasseleverandør eller meldingsformidlerleverandør tilbake til Offentlig virksomhet er identifikatorene for Sender og Receiver snudd.

Term Kardinalitet Aktør Datatype
StandardBusinessDocument.Melding.Mottaker.personidentifikator 1..1 Mottaker personidentifikator
StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier 1..1 Dataansvarlig organisasjonsnummer
StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator 0..1 Ansvarlig enhet xsd:String
StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier 1..1 Databehandler organisasjonsnummer
StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier 1..1 Postkasseleverandør organisasjonsnummer
ebMessaging.PartyInfo.From.PartyId 1..1 Databehandler eller Teknisk Avsender organisasjonsnummer
Virksomhetssertifikat 1..1 Databehandler X509 med et organisasjonsnummer

Aktørene og identifikatorene kan illustreres på følgende måte: (Illustrasjonen viser Identifikatoren brukt i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger.