Begrepskatalog

 
Sist endret 29.03.14 00:26
0.8.0

Bakgrunn

Begrepskatalogen for sikker digital post definerer de forskjellige delene av en Sikker Digital Postforsendelse som skal gå fra en offentlig avsender til en privat mottaker sin postboks.

Aktører

Se mer under Informasjon om Aktøridentifikatorer

Overføring fra Databehandler til Meldingsformidler til Postkasseleverandør skjer gjennom sikre grensesnitt definerte med ebMS 3.0 standarden og implementert etter en The AS4 Light Client Conformance Profile .

Digital postforsendelse

Postforsendelsen i seg selv består av følgende deler:

  • Standard Business Document – inneholder informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen og som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken.
  • Dokumentpakke – inneholder posten (brev og evt vedlegg) med informasjon som trengs for å ivareta integritet i meldingen over lang tid

Disse to delene vil oppstå som en del av ekspederingsprosessen hos avsender. Deretter skal disse to overførest til en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).

Sikkerhet