Begrepskatalog

 
Sist endret 28.08.14 14:21
Arbeidsversjon

Kort om katalogen

Begrepskatalogen skildrer alle begrep benyttet i implementasjonen av Sikker Digital Post. Katalogen definerer begrep ved å gi dem en unik adresse (URI), versjon og egenskapar (attributter).

Alle tjenester som benytter eller utveksler informasjon med Sikker Digital Post skal annotere (referere til) disse begrepene i sine implementasjonar (både teknisk gjennom standarder som SA-WSDL og som hyperlenker i dokumentasjon).

Målet er å sikre semantisk interoperabilitet på tvers av tjenestene (alle snakkar om det same).

Hvor er katalogen?

Den offisielle versjonen av katalogen ligger på nettsider begrep.difi.no

Hvordan bidra til katalogen

Kilden til katalogen er versjonskontrolert og gjort tilgjengelig på Difi sitt Github.com område. Github vil til en hver tid inneholde siste versjon av katalogen.

Filene er skrevet med Textile formatering og tilrettelagt for internett ved hjelp av Jekyll.

For å kunne bidra må du først installere git lokalt. Du finner mer informasjon om hvordan på hjelpesidene til Github https://help.github.com/articles/set-up-git

På sikt vil det ikke bli godtatt endringar gjort i katalogen som ikke på en eller annen måte refererer til en issue på github . Poenget med dette er å ha full sporing på hvorfor en bestemt endring har blitt gjort.

Lokalt miljø for Jekyll

Begrepskatalogen benytter et Vagrant script til å bygge opp en Virtualbox boks med et lokalt utviklingsmiljø. Etter at vagrant har startet boksen får man tilgang til begrepskatalogen lokalt ved å benytte http://localhost:4080

Alle endringer gjort i filene blir automatisk oppdatert.