Sist endret 21.12.15 12:49

Varslingsstatus

Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/5.0.0/varslingsstatus
Term
varslingsstatus
Definisjon
varslingsstatus gir en tekstlig beskrivelse av om bruker har utgått kontaktinformasjon eller ikke, ihht eForvaltningsforskriftens §32 andre ledd.
Datatype
string
Kilde
DIFI
Kommentar
varslingsstatus blir brukt i Person.

Kodeverk for varslingsstatus

varslingsstatus kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
KAN_VARSLES Person har ikke utgått kontaktinformasjon
KAN_IKKE_VARSLES Person har utgått kontaktinformasjon, er reservert, er slettet eller finnes ikke i registeret

Xml eksempel

<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>

Referert til på følgende sider

    /begrep/varslingsstatus