Begrepskatalog

 
Sist endret 08.01.16 11:18
5.0.0
Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/5.0.0/5.0/VelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel
Term
VelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel
Definisjon
Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å at en Innbygger har valgt digital postkasse for offentlig bruk.
Datatype
Metode
Kilde
DIFI
Kommentar
Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen setter en digital postkasse for offentlig bruk i kontaktregisteret

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string
postkasseleverandoerOrgNummer 1..1 xs:string

Respons

Responsen er en VelgSikkerDigitalPostkasseRespons