Sist endret 17.12.14 09:33

Sikkerdigitalpostadresse

Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/5.0.0/5.0/SikkerDigitalPostAdresse
Term
SikkerDigitalPostAdresse
Definisjon
Adresse informasjon om Person sin Sikker DigitalPostKasse
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
SikkerDigitalPostAdresse er Innbygger sin adresse til Postkassen. Det inneholder nok informasjon til å adresse post til Innbygger sin postkasse.

Attributer

Term Kardinalitet
postkasseadresse 1..1
postkasseleverandoerAdresse 1..1

Xml eksempel

<ns2:SikkerDigitalPostAdresse>
   <ns2:postkasseadresse>1</ns2:postkasseadresse>
   <ns2:postkasseleverandoerAdresse>012345678</ns2:postkasseleverandoerAdresse>
</ns2:SikkerDigitalPostAdresse>

Referert til på følgende sider

    /begrep/sikkerdigitalpostadresse