Begrepskatalog

 
Sist endret 08.01.16 11:16
5.0.0
Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/5.0.0/5.0/OpprettPostkasseForespoersel
Term
OpprettPostkasseForespoersel
Definisjon
Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å opprette informasjon om en postkasse i kontaktregisteret.
Datatype
Metode
Kilde
DIFI
Kommentar
Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen oppdaterer kontaktregisteret med informasjon om en digital postkasse

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string
postkasseleverandoerOrgNummer 1..1 xs:string
postkasseadresse 1..1 xs:string
X509Sertifikat 0..1 X509Certifiate

Respons

Responsen er en OpprettPostkasseRespons