Begrepskatalog

 
Sist endret 08.01.16 11:16
5.0.0
Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/5.0.0/5.0/OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel
Term
OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel
Definisjon
Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å opprette og sette at en postkasse aktiveres for en innbygger.
Datatype
Metode
Kilde
DIFI
Kommentar
Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen oppdaterer kontaktregisteret med informasjon om en digital postkasse

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string
postkasseleverandoerOrgNummer 1..1 xs:string
postkasseadresse 1..1 xs:string
X509Sertifikat 0..1 X509Certifiate

Respons

Responsen er en OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons