Begrepskatalog

 
Sist endret 08.01.16 11:14
5.0.0
Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/5.0.0/5.0/KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel
Term
KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel
Definisjon
Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å sjekke om en Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk.
Datatype
Metode
Kilde
DIFI
Kommentar
Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen sjekker om Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk. Dersom Innbygger ikke har registrert noen aktiv postkasse i kontakt og reservasjonsregisteret kan Innbygger velge seg en postkasse for offentlig bruk.

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string

Respons

Responsen er en KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons