Begrepskatalog

 
Sist endret 07.01.16 07:42
5.0.0
Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/5.0.0/5.0/HentPersonerForespoersel
Term
HentPersonerForespoersel
Definisjon
Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Personer fra kontakt og reservasjonsregisteret
Datatype
Metode
Kilde
DIFI
Kommentar
Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke personer Klienten ønsker uthentet og hvilken informasjon som ønskes utlevert. Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

Responsen er en HentPersonerRespons

Attributer

Term Kardinalitet
personidentifikator 1..1000
informasjonsbehov 0..*

Kodeverk for informasjonsbehov

Kodeverdi Beskrivelse
Person Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid.
Kontaktinfo Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformasjon, dvs epost-addresse og mobiltelefonnummer
Sertifikat Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post
SikkerDigitalPost SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren.
VarslingsStatus VarslingsStatus angir om Person kan varsles ihht eForvaltningsforskriften §32. Dette informasjonsbehovet trigger filtrering i Oppslagstjenesten, dvs. Kontaktinformasjon, Sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon vil ikke bli utlevert.

Dersom det ikke spesifiseres noen informasjonsbehov-element i forespørselen, vil standard responsverdi være Person. Eventuelle overflødige(ikke definerte) eller duplikate informasjonsbehov vil ignoreres.

Xml eksempel

<ns:HentPersonerForespoersel>
 <ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>VarslingsStatus</ns:informasjonsbehov>
 
 <ns:personidentifikator>01013355300</ns:personidentifikator>
 <ns:personidentifikator>01013355491</ns:personidentifikator>
 <ns:personidentifikator>01013356366</ns:personidentifikator>
</ns:HentPersonerForespoersel>