Begrepskatalog

 
Sist endret 08.01.16 11:23
5.0.0
Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/5.0.0/5.0/HentEndringerForespoersel
Term
HentEndringerForespoersel
Definisjon
Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret
Datatype
Metode
Kilde
DIFI
Kommentar
Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke endringer Klienten ønsker. Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

Responsen er en HentEndringerRespons

Attributer

Term Kardinalitet
fraEndringsNummer 1..1
informasjonsbehov 0..*

Kodeverk for informasjonsbehov

Kodeverdi Beskrivelse
Person Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid.
Kontaktinfo Kontaktinfo gir informasjon om Personers kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er implisitt og returneres alltid.
Sertifikat Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post
SikkerDigitalPost SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren.
  • Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person + Kontaktinfo
  • Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.

Xml eksempel

<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">     
 <ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>
</ns:HentEndringerForespoersel>