Begrepskatalog

 
Sist endret 12.12.14 13:53
3.0.4
Identifikator
http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/3.0.4/3.0/OppdaterPersonerForespoersel
Term
OppdaterPersonerForespoersel
Definisjon
Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å opprette, oppdatere eller slette informasjon om Personer sine postkasse.
Datatype
Metode
Kilde
DIFI
Kommentar
Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke personer Postkassleverandør ønsker oppdatert

Attributer

Term Kardinalitet
Person 1..1000

Beskrivelse av forespørselen

Person med | status AKTIV opprettes eller oppdateres. For Person med | status SLETTET blir informasjon om SikkerDigitalPostAdresse og X509Sertifikat fjernet. Følgende egenskaper på Person brukes ikke: reservasjon, Kontaktinformasjon.

Xml eksempel