Begrepskatalog

 
Sist endret 12.12.14 14:13
3.0.3

Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret

Integrasjonsguide:

Tjenestespesifikasjonen:

Datamodell:

For en oversikt over den eksterne datamodellen utlevert fra Oppslagstjenesten se klassedefinisjonen for Person.

Klassedefinisjonen

Følgende liste gir en oversikt over de klasser som er brukt i Oppslagstjenesten.

Tjenester for offentlige virksomheter:

Følgende forespørslser er tilgjengelig i Oppslagstjenesten for offentlige virksomheter

Tjenester for postkasseleverandører knyttet til Digital postkasse til innbyggere:

Postkasseleverandører har følgende forespørsler tilgjengelig i oppslagstjenesten.