Begrepskatalog

 
Sist endret 17.03.14 22:49
3.0.0

Integrasjonsguide:

Tjenestespesifikasjonen:

Datamodell:

For en oversikt over den eksterne datamodellen utlevert fra Oppslagstjenesten se klassedefinisjonen for Person.

Klassedefinisjonen

Følgende liste gir en oversikt over de klasser som er brukt i Oppslagstjenesten.

Metoder:

Følgende forespørslser og responser er knyttet til Oppslagstjenesten.

Eksempler: