Begrepskatalog

 
Sist endret 07.01.16 07:50
5.0.0

Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret

Integrasjonsguide:

Tjenestespesifikasjonen:

Oppslagstjenesten for Kontakt- og Reservasjonsregisteret er en webservice, sikra med WS-security. Det må benyttes virksomhetssertifikater ihtt rammeverket for PKI i offentlig sektor for å få tilgang.

Datamodell:

For en oversikt over den eksterne datamodellen utlevert fra Oppslagstjenesten se klassedefinisjonen for Person.

Klassedefinisjonen

Følgende liste gir en oversikt over de klasser som er brukt i Oppslagstjenesten.

Tjenester for offentlige virksomheter:

Følgende forespørslser er tilgjengelig i Oppslagstjenesten for offentlige virksomheter

Tjenester for postkasseleverandører knyttet til Digital postkasse til innbyggere:

Postkasseleverandører har følgende forespørsler tilgjengelig i oppslagstjenesten.