Begrepskatalog

 
Sist endret 20.02.17 12:21
Arbeidsversjon
Identifikator
http://begrep.difi.no/ID-porten/SAMLAssertionV3
Term
SAMLAssertionV3
Definisjon
Utvidet informasjon om en Person utlevert via ID-porten dersom Offentlig Virksomhet har spesifisert behov for dette
Datatype
SAML_2.0_Assertion
Kilde
DIFI
Kommentar
Den informasjon som utleveres i ID-porten sin SAML2 profil ved Autentisering dersom Avsender har behov for informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret

Attributer

Term Beskrivelse Kardinalitet
uid personidentifikator 1
SecurityLevel sikkerhetsnivaa 1
Culture språk 1
AuthMethod Autentiseringsmetode 1
reservasjon reservasjon 0..1
epostadresse epostadresse 0..1
mobiltelefonnummer mobiltelefonnummer 0..1
postkasseleverandoerNavn postkasseleverandoerNavn 0..1
status Kodeverk for status 0..1
OnBehalfOf Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av 0..1

AuthnContextClassRef

Autentiseringsnivå er spesifisert i henhold til kodeverk for AuthnContextClassRef

Kodeverk

status

status kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
AKTIV Person finnes i registeret
IKKE_REGISTRERT Person finnes ikke i registeret, enten ikke registrert eller slettet
SYSTEMFEIL ID-porten har ikke informasjon om Digital kontaktinformasjon, f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert.

Ved IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om mobiltelefonnummer eller epostadresse eller postkasseleverandoerNavn , og vil ikke kunne levere ut disse elementene til Offentlig virksomhet.

Eksempel


  <saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute Name="uid">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="Culture">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">nb</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="epostadresse">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903-test@minid.norge.no</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="mobiltelefonnummer">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>	 
   <saml:Attribute Name="status">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">AKTIV</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="reservasjon">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">NEI</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>	 
   <saml:Attribute Name="AuthMethod">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Minid-PIN</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="SecurityLevel">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">3</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
	 <saml:Attribute Name="postkasseleverandoerNavn">
	   <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Digipost test operator</saml:AttributeValue>
	 </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>