Begrepskatalog

 
Sist endret 20.02.17 12:21
Arbeidsversjon
Identifikator
http://begrep.difi.no/ID-porten/SAMLAssertionV2
Term
SAMLAssertionV2
Definisjon
Informasjon om en Person utlevert via ID-porten dersom Offentlig Virksomhet har tatt i bruk første versjon av kontaktregisteret
Datatype
SAML_2.0_Assertion
Kilde
DIFI
Kommentar
FORELDET PROFIL: Den informasjon som utleveres i ID-porten sin SAML2 profil ved Autentisering dersom Avsender er integrert mot første versjon av kontaktregisteret

Attributer

Term Beskrivelse Kardinalitet
uid personidentifikator 1
SecurityLevel sikkerhetsnivaa 1
Culture språk 1
AuthMethod Autentiseringsmetode 1
Email epostadresse 0..1
MobilePhone mobiltelefonnummer 0..1
DigitalContactInfoStatus Status 1
OnBehalfOf Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på vegne av 0..1

AuthnContextClassRef

Autentiseringsnivå er spesifisert i henhold til kodeverk for AuthnContextClassRef

Kodeverk

Status
DigitalContactInfoStatus Beskrivelse
SAMTYKKET_GENERELT Bruker har samtykket til utlevering av Digital kontaktinformasjon til alle tjenesteeiere
SAMTYKKET_SPESIFIKT Sluttbruker har samtykket til utlevering av Digital kontaktinformasjon til tjenesteeier.
IKKE_SAMTYKKET Det er ikke registrert noe samtykke for sluttbruker
SAMTYKKE_AVVIST Bruker har aktivt avvist samtykke om utlevering av Digital kontaktinformasjon
IKKE_REGISTRERT Sluttbruker er ikke registrert i Digitalt kontaktregister.
SYSTEMFEIL ID-porten har ikke informasjon om Digital kontaktinformasjon, f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert.

Eksempel


  <saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute Name="uid">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="Culture">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">nb</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="Email">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903-test@minid.norge.no</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="MobilePhone">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>	 
   <saml:Attribute Name="DigitalContactInfoStatus">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">SAMTYKKET_GENERELT</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="AuthMethod">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Minid-PIN</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="SecurityLevel">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">3</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>