Begrepskatalog

 
Sist endret 28.06.18 20:18
Arbeidsversjon
Identifikator
http://begrep.difi.no/ID-porten/SAMLAssertionV1
Term
SAMLAssertionV1
Definisjon
Informasjon om en Person utlevert via ID-porten, standard profil.
Datatype
SAML_2.0_Assertion
Kilde
DIFI
Kommentar
Den informasjon som utleveres i ID-porten sin standard SAML2 profil ved Autentisering

Attributer

Term Beskrivelse Kardinalitet
uid personidentifikator 1
SecurityLevel sikkerhetsnivaa 1
Culture språk 1
AuthMethod Autentiseringsmetode 1
OnBehalfOf Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på vegne av 0..1

AuthnContextClassRef

Autentiseringsnivå er spesifisert i henhold til kodeverk for AuthnContextClassRef

Kodeverk

AuthMethod

Autentiseringmetode brukt ved innlogging. Vi gjer merksam på at kodeverket kan endre seg etter kvart som eIDene i ID-porten endrer seg.

AuthMetod Beskrivelse
Minid-PIN Bruker har logget seg på med PIN koder fra PIN kode ark.
Minid-OTC Bruker har logget seg på med engangskode sendt på SMS
Buypass Bruker har logget seg på med smartkort fra Buypass
Commfides Bruker har logget seg på med USB-pen med e-ID fra Commfides
BankID Bruker har logget seg på med BankID med kodebrikke
BankID Mobil Bruker har logget seg på med BankID på mobil
eIDAS Bruker har logget seg på med en europeisk eID gjennom eIDAS-infrastrukturen, og er blitt entydig gjenkjent med F/D-nummer

Om eIDAS-pålogging

Mulighet for eIDAS-pålogging må aktiveres i ID-porten per tjeneste, gjennom å sende en bestilling til idporten(at)difi.no. eIDAS sikkerhetsnivå “substantial” blir mappet til sikkerhetstnivå 3, og “high” blir mappet til 4.

Dersom en eIDAS-bruker ikke blir gjenkjent med F/D-nummer, vil ID-porten vise en feilside. Tjenesteeier kan derfor være sikker på at han bare vil motta eIDAS-pålogginger av brukere som entydig gjenkjent i Folkeregisteret, og tjenesteeier kan derfor behandle brukeren som om han hadde brukt norsk eID.

Rundt 2020 vil Difi vurdere å aktivere eIDAS automatisk for alle tjenesteeiere.

Eksempel


  <saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute Name="uid">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="SecurityLevel">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">3</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="Culture">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">nb</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
   <saml:Attribute Name="AuthMethod">
     <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Minid-PIN</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>