Begrepskatalog

 
Sist endret 14.05.18 12:54
Arbeidsversjon

ID-porten er et nav/tillitsanker for offentlig virksomheter. ID-porten knytter de offentlige virksomhetene og e-ID leverandørene sammen.

Integrasjonsguide:

Autentiseringsforespørsel

SAMLAuthnRequest

SAML2Assertion profiler

ID-porten har følgende forskjellige profiler:

Profilnavn Beskrivelse
SAMLAssertionV1 Standard profil
SAMLAssertionV2 FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel
SAMLAssertionV3 Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret
SAMLAssertionV4 FORELDET
SAMLAssertionV5 FORELDET