Sist endret 15.05.14 11:11

Tittel

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/tittel
Term
tittel
Definisjon
Tittel eller navn på arkivenheten
Datatype
string
Kilde
NOARK 5
Kommentar
Vil vises til Innbygger. Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet.

Attributer

Tittelen har et språk attributt som beskriver teksten. Språk attributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

Identifikator Kardinalitet Datatype
lang 1..1 spraak

Xml eksempel

<tittel lang="no">Vedtaksbrev - støtte til utdanning - saksnr. 2013/1111</tittel>

Referert til på følgende sider