Sist endret 15.05.14 11:11

Tilendringsnummer

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/tilEndringsNummer
Term
tilEndringsNummer
Definisjon
Et endringsNummer
Datatype
long
Kilde
DIFI
Kommentar
Leveres ut i responser for å beskrive hvilke endringer som er inkludert i svaret.

Xml eksempel

      <ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">

Referert til på følgende sider